Anasayfa » Sudaki kireç kaynağı ve çözümü

Sudaki kireç kaynağı ve çözümü

Sudaki Kireç Kaynağı Ve Çözümü

SUDAKİ KİREÇ NEDİR?

Makalemize “Sudaki Kireç” Nedir sorusuyla başlamak istiyorum. Sudaki Kireç tanımını Kalsiyum(Ca) ve Magnezyum(Mg) minerallerinin suyun içinde birbirlerine tutunması ile kristalleşmesine bir diğer deyişle sertleşmesine halk arasında Kireç veya Kireç Taşı denir. Türkiye’deki suların büyük kısmının sertliği yüksektir. Yani kireç veya kireçtaşı oluşturma potansiyeli yüksektir. Suların sertliğinin yüksek olmasından dolayı Türkiye’de kireç; evsel, sanayi, turistik veya suyun geçtiği her yerde bir sorun oluşturmaktadır. Sudaki kireç ve kireçtaşının daha yüksek gözükmesinin sebeplerinden birisi de suyun sıcaklığı faktörüdür. Suyun ısınması normalde şeker, tuz gibi maddeleri çözdürürken Kalsiyum Karbonat ve Magnezyum Karbonatta ise bu durum tam tersidir. Su ısındıkça daha da sertleşmesine sebep olmaktadır. Bu tür kireç oluşumu 30C ile 35C derece arasında başlar su ısındıkça hızlanır.

Su Nedir?

Suyun kimyasal formülü H2O’dur. Oksijen ve Hidrojenden oluşan, Sıvı durumunda bulunan, kokusuz, renksiz, ve tatsız Maddeye Su Denir.

Dünya yüzeyinin %71’i Suyla kaplıdır. Dünyadaki suların yaklaşık %97 si Okyanuslarda bulunmaktadır. %2.4’ü buzul yada kardır. %0.6 lık dilimi ise Göller ve nehirlere aittir. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler için hayatsal öneme sahiptir. Su, yeryüzü ile atmosfer arasında sürekli bir çevrim halindedir. Yeryüzünden buharlaşan su atmosfere yükselir ve bu yükselme sırasında saf su haline gelir.

Atmosferden yağmur olarak yeryüzüne dönen su ise karbondioksit ve oksijen bakımından zenginleşir. Bu yağmur suları birer kireç tuzu olan kalsiyum ve magnezyum karbonat, yada kalsiyum veya magnezyum sülfatla temas ettiğinde kireç tuzlarını çözer. Türe bağlı olarak kalsiyum veya magnezyum bikarbonatlar ya da sülfatlar oluşur.  Tüm su türleri  kireç tuzlarının türü ve miktarına bağlı olarak değişir.

Su sıcaklığına bağlı olarak karbondioksitin kolaylıkla sudan ayrılması sonucu halk arasında “kireç” olarak bilinen kalsiyum ve magnezyum karbonatlara dönüşür. Tesisat ve makinelerde kirecin çökelmesi sonucu kireçtaşı tabakaları oluşmaktadır. Asıl sorun ise bundan kaynaklanmaktadır.

Sudaki Kirecin Çözümü Nedir?

Kireç sorunun farklı çözümleri vardır. Bunlardan en kolayı, en maliyetsizi, işletme gideri olmayanı ise Manyetik kireç önleyici cihazlardır. Manyetik kireç önleyici cihazların nasıl çalıştığı ile ilgili makalemize göz atabilirsiniz. Manyetik Kireç Önleyici Cihazları İncelemek isterseniz Aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.